login:
paswoord:
paswoord vergeten ?
 
  NIEUWS REGLEMENT CLUBADRESSEN LEDENLIJST COMPETITIE BEKER KAMPIOENSCHAP ARCHIEF  
 
 
 Nieuws
Reeksen zijn nog niet gemaakt!!!!! 02-08-2020

Wat u ziet op de site zijn alleen de inschrijvingen, reeksen zijn nog niet gemaakt!!!

Ce que vous voyez ne sont que des inscriptions. aucune série n'a encore été réalisée!

 
Inschrijven a u b Inscrire s v p 11-07-2020

Instructies om in te schrijven voor 15/07/2020:

1.       U komt persoonlijk naar mijn adres en draagt een mondmaster.

2.       U brengt alles (inschrijfblad en gegevens van uw spelers) mee en rekent af.

3.       U telefoneert 1 uur op voorhand naar 012/217709 of 0475/977224 om te zien of ik thuis ben, zo loopt het nooit verkeerd. (geen afspraken dagen op voorhand)

4.       Voor clubs die vorig seizoen ingeschreven waren en zich dit seizoen inschrijven in hetzelfde lokaal is er tegemoetkoming en zal het 65 euro zijn + 5 euro per speler.

5.       Voor alle andere en nieuwe clubs blijft de inschrijving hetzelfde als vorig seizoen 80 euro + 5 euro per speler.

6.       Het inschrijfblad moet volledig ingevuld zijn met alle gevraagde info. Info achterna sturen kan niet.

7.       Een inschrijving is pas geldig als alles binnen is, binnen de gevraagde termijn. U kunt dit controleren als uw clubnaam verschijnt online bij de knop “clubadressen”. Staat die er niet betekent dit dat niets of nog niet alles binnen is (en uw club dus nog niet ingeschreven is), en neemt u best contact op met mij.

8.       Alles opsturen kan naar volgend adres : HAUBEN MAURICE

Genendries 23 bus 1

3770 MILLEN ( Riemst)

 

Instructions pour vous inscrire avant 15/07/2020:

 

1.Vous venez personnellement à mon adresse et portez un maître bouche.

2. Vous apportez tout (fiche d'inscription et coordonnées de vos joueurs)    et payez.

3.Vous appelez 012/217709 ou 0475/977224 1 heure à l'avance pour voir si je suis à la maison, donc ça ne va jamais mal. (pas de rendez-vous jours à l'avance)

4. Pour les clubs qui se sont inscrits la saison dernière et s'inscrivent cette saison dans la même salle, il y a une compensation et ce sera 65 euros + 5 euros par joueur.

5. Pour tous les autres clubs et les nouveaux clubs, l'inscription reste la même comme la saison dernière,  à 80 euros + 5 euros par joueur.

6. La fiche d'inscription doit être complétée avec toutes les informations demandées.

7. Une inscription n'est valable qu'une fois que tout a été reçu, dans le délai demandé. Vous pouvez vérifier cela si le nom de votre club apparaît en ligne sur le bouton «clubadressen». Si ce n'est pas le cas, cela signifie que rien ou tout n'a pas encore été reçu (et votre club n'est pas encore inscrit), merci de me contacter.

8. Vous pouvez l'envoyer à l'adresse suivante: HAUBEN MAURICE

Genendries 23 box 1

3770 MILLEN (Riemst)

 
  Gelieve via info@cbkregio-oost.be contact op te nemen voor eventuele wijzigingen of foutmeldingen